OLGUN AVUKATLIK ve ARABULUCULUK BÜROSU

Av. Arb. Gizem Berceste OLGUN

 

Faaliyet Alanları

Ticaret Hukuku Ve Şirket Hukuk Müşavirliği

Ticaret Hukuku Ve Şirket Hukuk Müşavirliği

Dava Takipleri

Dava Takipleri

Şirket Birleşmesi Ve Devralmalar

Şirket Birleşmesi Ve Devralmalar

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Aile Hukuku

Aile Hukuku

Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku

Enerji Hukuku

Enerji Hukuku

Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri

OLGUN AVUKATLIK BÜROSU, müşavirliğini yürüttüğü şirketlerin, site ve apartman yöneticiliklerinin , başta icra iflas kanunu ve Ticaret kanunundan doğan uyuşmazlıkların çözümünde, icra takibi, iflas takibi ve buna ilişkin davalar hakkında hizmet veren bir bürodur.

Şirketlerin, site ve apartman yöneticiliğinin faaliyet alanındaki her türlü dava takipleri ile sözleşmelerinin hazırlanmasında , şirketlerin karşılaştığı hukuki sorunların doğmaması ve doğması halinde aşılması, bununla beraber şirkete ve kişiye özel Hukuk Müşavirliği ile ticaret ve iş davaları, toplu sözleşme görüşmeleri ile Şirket Hukuk Müşavirliği alanlarında da çalışılmaktadır.

PRENSİBİMİZ
OLGUN AVUKATLIK BÜROSU olarak aslında tek çalışma prensibimiz, avukatlık mesleğinin gerektirdiği gibi dürüst, çalışkan ve doğru bir şekilde ve öncelikli olarak avukatlık meslek kurallarına uygun bir şekilde işimizi yapmaktır.

UYARI
Tüm bu anlatım ve tanıtımların ayrıntıları, avukatlık mesleğindeki reklam yasağı ve müvekkille ilişkilerdeki mahremiyet nedeniyle gizli tutulmakta ve meslek etiği ve yasalar sınırları içerisinde web sayfamızda anlatılabilmektedir. • Yasaların ilk ve temel amacı bireylerin mutlak haklarını korumak ve düzenlemektir.

  blackstone
  William Blackstone


 • İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.

  victorhugo
  Victor Hugo


 • Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. Kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir. Hukuk her şeyin üzerinde olmalıdır.

  aristo
  Aristoteles


 • Adalet mülkün temelidir.

  nizamulmulk
  Nizamülmülk


 • Örnek insanlar adaleti anlar.

  konfucyus
  Konfüçyüs


 • Medeniyetin ilk şartı adalettir.

  freud
  Sigmund Freud


 • Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir.

  anolefrance
  Anatole France


 • Haklı olduğunuza inanıyorsanız, sakin olmayı başarabilirsiniz.

  fotoyok
  Bud Holiday


 • Bir günlük adalet altmış yıllık ibadetten faziletlidir.

  fotoyok
  Hz. Muhammed


 • Adalet sivil toplumu ayakta tutan temel politikadır.

  edmund
  Edmund Burke